Hem till  Industrihistoriska föreningen i Västerås. Denna artikel "ANDERSONS - Historik" ligger under Internetboken / Andra storföretag.

Läs mer om  ByggPaul och  Kadesjös Ingenjörsbyrå AB (tre artiklar, välj och klicka).

"ANDERSONS" - Historik

av Bengt J Matsson 2001.

År 1915, mitt under första världskriget startade ingenjör Paul Anderson egen byggnadsfirma.

Uppdragen var de första åren huvudsakligen knutna till järnhanteringen i Mellansverige, exempelvis uppförande av masugnar, valsverk, kolhus och kraftstationer. Så småningom förflyttades verksamhetens tyngdpunkt mot byggande för verkstadsindustrin, inte minst Asea i Västerås.

År 1937 ombildades firman till aktiebolag, Byggnadsaktiebolaget Paul Anderson. Trots krisåren under andra världskriget växte verksamheten och efter krigsslutet började firman att med mobila kranar och fordon utföra tunga lyft och transporter. Därmed var grunden lagd för innehavet av landets under många år största kranpark för taxilyft.

Bolaget uppförde och drev också ett flertal fabriker för tillverkning av färdigblandad betong och blev med tiden också en av de dominerande aktörerna när det gällde tillverkning och slagning av betongpålar.

Företaget hade nu vuxit till en storlek att det år 1969 ombildades till en koncern, Paul Anderson Industrier AB, med dotterföretagen ByggPaul AB för byggande, Ekebro AB för betonghantering och pålning och Kramo AB för tunga lyft och transporter.

Under 1970-och 1980- talen omfattade ByggPauls byggande hela Sverige, och man genomförde i samarbete med svenska exportörer ett stort antal projekt utomlands. Även Ekebro och, inte minst Kramo, expanderade utöver Sveriges gränser. Koncernens konstruktionsavdelning utförde både fristående egna projekt och biträdde vid s k totalentreprenader. Exempelvis var man projekterings- och samordningsansvarig för evenemangsanläggningen "Globen" i Stockholm.

1983 introducerades Paul Anderson Industrier på börsen under börsnamnet "Andersons". Företaget började nu också i stor omfattning satsa på egna fastigheter.

Den kris, som i början på 1990-talet påverkade hela bygg- och fastighetsbranschen, splittrade koncernen. Dotterbolagens verksamhet överfördes till andra intressenter, och moderbolaget såldes till Sifab AB, som senare köpts av det börsnoterade Tornet AB. Majoriteten av aktierna i detta företag såldes sedermera till Ratos AB och till utländska intressenter.