Persongalleri

Presentation av artikelförfattarna

Gunnar Annerlind

Gunnar Annerlind är född 1942 och är byggnadsingenjör. Från 1964 anställd på Kadesjös Ingenjörsbyrå som konstruktör, sedermera bygg- och projektledare. Mellan 1980 och 1990 in-house consultant som byggledare på Asea Transmission och ABB Substations för deras utlandsuppdrag. Därefter uppdragsanvarig på Kadesjös för alla ABB-uppdrag.

Arne Bennborn

Arne Bennborn är född i Malmö 1932. Civilingenjör och civilekonom. Teknologie hedersdoktor vid Linköpings Universitet. Specialstudent och forskningsassistent vid Kellogg Graduate School of Management i Chicago, USA under åren 1960-62. Verksam vid ASEA och ABB 1958 till 1996 i olika befattningar varav mellan 1977 till 1996 som vVD i koncernledningen i Sverige och i Schweiz.

Kurt Brisby

Kurt Brisbyföddes 1934,blev civilingenjör på Chalmers 1956 och anställdes på Asea i Ludvika 1957. Han var chef för utvecklingskontoret för transduktorer och kraftelektronik 1959-69 och innehade därefter olika befattningar som avdelningschef inom Aseas elektronikdivision. Fr.o.m.1974 till 1991 var han överingenjör och chef för Halvledaravdelningen inom Elektroniksektorn och senare för Komponentdivisionen och Kraftelektronikdivisionen på Asea/ABB Drives AB. I samband med strukturrationalisering inom ABB deltog han fr.o.m. 1991 som VVD i bildandet av ABB Semiconductor AG i Schweiz och överföring av know-how från verksamheten i Västerås och tjänstgjorde i ABB Schweiz till sin pensionering.
Som sekreterare och svensk delegat inom IEC deltog han i arbetet med internationella normer för kraftelektronik 1962-71.

Sören Bååth

Sören Bååth är född och uppvuxen i Västerås. Efter studentexamen vid Västerås Högre Allmänna Läroverk och civilingenjörsexamen från Kungl. Tekniska Högskolan arbetade han där några år som assisterande lärare. Han återvände 1961 till Västerås som anställd vid Aseas Apparatkontor. Efter att ha varit teknisk chef vid Apparatdivisionen blev han dess chef 1971. Apparatdivisionen omfattade då i stort sett hela Mimerkvarteret. Han utnämndes 1983 till vd för Kabeldon i Alingsås, ett Asea/ABB-företag. Under slutet av 1990-talet var han Vice President i CENELEC, den Europeiska elektriska Standardiseringskommissionen i Bryssel.

Karl-Gustav Brattström

Karl-Gustav Brattström föddes 1927 i Falun, Dalarna, handikappad sedan barnaåren. Ingenjörsexamen från Statens Elektrotekniska Fackskola i Västerås. Konstruktör vid Asea. Kommunpolitiker. Den förste handikappkonsulenten i Västerås. Vice ordförande i DHR och ordförande för dess verkställande utskott.
Landstingsråd i Västmanland.
Karl-Gustav Brattström avled 13 oktober 2012.

Rune Domås

Rune Domås Rune Domås är född i Sunne, Värmland, bott 1938-1959 i Uppsala och sedan 1959 i Västerås. Realstudentexamen i Uppsala, hus- och vv-teknik samt ekonomistudier i Stockholm. Projektledare och kontorschef vid K-Konsult, Västerås, arbetat med hus- och anläggningsarbeten för industrier, terminaler och sedermera flygplatser (1950-1985). Egen företagare sedan 1985 med inriktning på projektledning flygplatser inkl operativa frågor. Arbetar fortfarande (2008) med enstaka projekt parallellt med ordförandeskap för Västerås Flygmuseum på f d F1.

Arne Dybvig

Arne Dybvig Arne Dybvig blev elevingenjör på Asea 1951 och anställdes därefter vid Konstruktionslaboratoriet. Han blev chef för Industriavdelningens systembyrå 1967, engagerades inom Aseas tekniska stab 1969 och utsågs 1971 till chef för Avdelningen för teknisk samordning. Mellan 1976 och1987 var han chef inom anläggningsverksamheten.

Birger Eriksson

Birger Eriksson Birger Eriksson började som lärling vid F1 i Västerås 1944. Han är flygtekniker och har arbetat som lärare i flygvapnet samt studierektor vid den flygtekniska utbildningen till år 2000. Från boken Industristaden Västerås.

Harry Frank

Harry Frank Harry Frank tog sin civ.ing.examen på Chalmers och är dess hedersdoktor. Under en lång karriär inom ABB var han bl a under 10 år dess forskningschef och de senaste åren teknisk affärsutvecklare med inriktning på energifrågor. Byggt upp reaktiv effektkompensering för ABB inom elkraft med 50 % global marknadsandel.
Harry Frank är professor på Mälardalens Högskola inom innovationsteknik med inriktning energi. Fick 1990 Sveriges äldsta teknikpris, Polhemspriset, och 1991 IVA:s guldmedalj för sina insatser inom reaktiv effektkompensering. Han är medlem i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Ella Fredriksson

Ella Fredriksson är född Printz i Jönköping 1925. Flyttade till Västerås 1939, examen från Västerås Kommunala flickskola 1944. Småskolelärarinneexamen i Strängnäs 1946. Småskollärare i Sala 1946 - 1949, Västerås 1949 - 1958. Speciallärarutbildning i Stockholm och utbildning i pedagogik i Linköping. Speciallärare i Västerås 1961 - 1965, studierektor 1965 - 1970. Planeringsuppdrag 1969. Rektor 1970 - 1977. Utbildning i undervisningteknologi vid Uppsala Universitet 1972. Biträdande skoldirektör 1978 - 1990. Expert i SIA-utredningen 1971-1974. Uppdrag åt Utbildningdepartementet. Uppdrag som projektledare. Flera publikationer.

Ragnar Hahn

Ragnar Hahn har ett förflutet vid Motala Verkstad 1955 - 1964, hos AB Tore J. Hedbäck till 1971 och som överingenjör vid Västerås kraftvärmeverk (KVV) till 1995. Arbetade således med eller vid KVV januari 1961 - 1995.

Lars Henning

Lars Henning föddes i Trollhättan 1943 och tog studentexamen i Sundsvall. Efter en fil kand i Uppsala, med kulturgeografi som huvudämne, anställdes han 1971 på Hakonbolaget i Västerås. Det blev då 37 år inom ICAs marknadsfunktioner innan pensionen 2008. Han har därefter kommit att intressera sig för sin fars och farfars ingenjörsverksamheter inom svensk kraftindustri respektive Västerås industriella och kommunala historia.

Solveig Ingemarsson

Författaren Solveig Ingemarsson Solveig Ingemarsson föddes torsdagen den 21 oktober 1943 klockan 15.00 som Svea Margareta (född Åkerberg) Anderssons andra dotter och fick namnen Solveig Margareta Birgitta. Hon föddes på samma dag som sin farmor Ada Bernhadina (född Hasselström) fyllde 50 år. Sen den dagen har Solveig och Ada firat många gemensamma födelsedagar. Den senaste största festen var då Solveig fyllde 50 och Ada fyllde 100.
Detta uppmärksammades i de lokala medierna.

Lars-Eric Johansson

Författaren Lars-Eric Johansson Lars-Eric Johansson började som elevingenjör på ASEA 1963. Efter några år gick han över till IT-branschen och IBMs försäljningsorganisation där han var verksam i 35 år.
Ett stort fritidsintresse under alla år har varit gamla hus och byggnader. I början på 2000-talet utbildade han sig därför till byggnadsantikvarie med specialinriktning mot industriminnen och har sedan dess verkat som konsult inom detta område.

Evert Jonsson

Evert Jonsson Evert Jonsson, född 1955, ekonomie licentiat, gift, 3 barn. Karriär: Doktorand/lärare 1980-83, koncessionschef 1983-85, vd 1985-89, marknadschef 1989-93, försäljningsdirektör 1983-86, divisionschef1996-97, projektledare 1997-98, VD 1998-2006, egen företagare sedan 2006. Språk: Svenska, engelska, tyska, spanska och kinesiska. Utmärkelser: Årets Marknadsförare i Västerås (2000) och Handelskammarens förtjänstmedalj i äkta guld (2002).

Lennarth Jäder

Lennart Jäder Lennarth Jäder började i den grafiska branschen som lärling på Västra Aros Tryckeri – då ägt av Asea. Efter vidareutbildning inom flera områden blev han företaget trogen i 44 år. Västra Aros Tryckeri AB kallat VA-Tryck såldes av Asea till en grafisk Stockholmskoncern, Victor Petterssons Bokindustri, 1970. Fem år senare övertogs företaget av fem anställda, däribland Lennarth Jäder som svarade för marknadsföring och försäljning, framför allt inom ASEA-koncernen. Senare ABB. Allt från böcker, tidskrifter, broschyrer, kataloger och årsredovisningar till visitkort producerades. Efter framgångsrik verksamhet till 1996 köptes tryckeriet av Graphiumkoncernen som senare till största del uppslukades av finländska Edita. Edita Västra Aros var ett av Sveriges största och modernaste arkoffsettryckerier.Tiderna förändrades och behovet av trycksaker minskades och i spåren av detta upphörde all produktion av trycksaker på Edita Västra Aros i Västerås. Ett försäljningskontor finns kvar. Produktionen sker numera på andra orter under namnet Nordic Morning Group.
Lennarth Jäder avled 2019-08-14.

Håkan Kadesjö

Håkan Kadesjö Håkan Kadesjö
(Resume saknas)

Leif Karlsson

Leif Karlsson Leif Karlsson är utbildad maskin- och byggnadsingenjör. Efter specialstudier på arkitektlinjen vid KTH började han som yrkesverksam arkitekt i Västerås. Leif är en av grundarna till arkitektbyrån Archus. Från boken Industristaden Västerås.

Ulf Kjellsson

Ulf Kjellsson Ulf Kjellsson är född i Karlshamn 1947. Civilingenjör vid Lunds Tekniska högskola. Han anställdes vid Asea-Atom 1971, där han arbetade inom reaktoravdelningen med konstruktion, senare bränslefabriken och slutligen serviceavdelningen. Han gick 1987 till ABB Traction och det svenska tågprojektet X2000. Företaget köptes upp och bytte namn till Adtranz, och senare till Bombardier Transportation, världens största tågtillverkare. Under den tiden arbetade han med tillförlitlighet, underhåll och Life Cycle Cost (RAM/LCC), med ett internationellt engagemang. De senare åren ledde han Bombardiers kompetenscenter för RAM/LCC. Som pensionär höll han under 5 år internationella kurser i RAM/LCC. Uppdaterat 2018-02-20.

Åke Liljefors

Åke Liljefors Åke Liljefors var direktör i Svenska Bankföreningen och huvudredaktör för Ekonomisk Revy 1960-67, chefredaktör för Veckans Affärer 1967-69, informationsdirektör i Asea, först i moderbolaget 1969-76 och därefter i koncernledningen fram till 1980. Rådgivare till Curt Nicolin i eget företag 1980-91. Ledamot av styrelsen i Svenska Dagbladet 1974-87, i Sveriges Television 1978-81 samt i Näringslivet Ekonomifakta från grundandet 1980 till 1991.

Lars Erik Lindbäck

Lars Erik Lindbäck Lars Erik Lindbäck blev civilingenjör på KTH 1965 och kom samma år till Asea, Elektroniksektorn. Han avancerade till avdelningschef, först för kraftmätprodukter, sedan för digitala styrsystem. År 1976 blev han divisionschef för kraftelektronik och senare vd för Asea Drives. Som vice vd för svenska ABB från 1988 var han arbetande styrelseordförande i ett 15-tal bolag, där verksamheten bl a omfattade motorer, robotar, industrianläggningar och Fläktgruppen. Han har också ansvarat för regionförsäljningen i Sverige och verksamheten i Östasien. Vid Aseas 100-årsjubileum 1983 engagerades han som projektledare för revyn Tusen och en Watt.

Brage Lundström

 Författaren Brage Lundström Brage Lundström är född 1941 i Sjulsmark, Piteå. Målare i Luleå. SSU- och partiombudsman i Västmanland 1967 -71. Riksbyggen i Västerås 1973, Stockholm 1974, Riksbyggechef i Jämtland 1976 och i Västmanland 1980. Förvaltningschef HSB Västmanland 1990 - 2002. Ledamot av kommunfullmäktige i Västerås i 10 år samt ledamot av Byggnadsnämnden, Park och Idrottsstyrelsen samt Renhållningsstyrelsen.
Hembygds- och släktforskare med tre utgivna böcker om hembygden.

Bengt J Matsson

bengt_mattson Bengt J Matsson är född i Västerås 1931. Civilingenjörsexamen (Väg- och vatten) vid KTH. Byggkonsult i Stockholm. Arbetschef fyra år i ett brasilianskt byggentreprenadföretag i Sao Paolo. Ledande befattningar inom byggentreprenadföretaget Byggpaul och dess moderföretag Anderssons, bl a som ansvarig för företagets byggverksamhet utomlands. Pensionerad överste i Väg- och Vattenbyggnadskåren.
Författaren har även varit: Styrelseledamot i Sveriges Byggindustriförbund och Svenska Byggentreprenörsföreningen samt vice ordförande i Handelskammaren för Örebro och Västmanlands län.

Mirka Mikes-Lindbäck

Mirka Mikes-Lindbäck Mirka Mikes-Lindbäck är född 1944 i Tjeckoslovakien och promoverad till fysiker vid Masaryks Universitet i Brno 1968. Hon var verksam inom ASEA/ABB i Västerås från 1969 fram till pensionering 2009. Först som utvecklingsingenjör och senare som utvecklingschef för tyristorer vid Halvledaravdelningen på ASEA Drives. Därefter blev hon chef för kärnbränslematerialutveckling på ABB Atom.
Hon avslutade sin yrkesverksamhet i FoU staben på ABB Corporate Research som koordinator av ABBs forskningssamarbete med svenska universitet och högskolor. Hon har knutits som industrirepresentant till olika externa forskningskommittéer och styrelser. Bland utmärkelser kan nämnas att hon är hedersdoktor vid Uppsala Universitet och vid Mälardalens Högskola.

Tore Nordin

Tore Nordin Tore Nordin var verksam inom Asea/ABB/Adtranz åren 1958- 97. Fr o m 1969 fram till sin pension 1997 var han överingenjör med ansvar för konstruktion och utveckling av ellok, motorvagnar och höghastighetståg.
Tore Nordin erhöll 1980 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj för sitt utvecklingsarbete med tyristorreglerade lok och för att han lett utvecklingen av höghastighetståg på normal banstandard.

Jan Ollner

Jan Ollner Jan Ollner är civilingenjör i elektroteknik på KTH. Hans första period på ASEA i Västerås var 1945 - 1947. Han började som elevingenjör. Därefter ritade och beskrev han kontrollscheman och tavlor för elgeneratorer till vattenkraftverk i Georgien. Han övergick därefter till Sveriges Elektroindustriförening där han ledde elstandardisering inom Svenska Elektriska Kommissionen, SEK. Han var åter på ASEA 1956 med chefsuppgifter inom tekniska avdelningen och inköp, från 1960 som överingenjör. Han kom till Sveriges Standardiseringskommision, SIS, som VD 1969, senare som styrelseledamot till sin pensionering 1986. Han publicerade år 2016 vid 95 års ålder memoarboken "Elindustri och Standardisering".

Sven-Olof Olson

Sven-Olof Olson  Sven-Olof Olson var chef för flygvapnet 1982 - 88. Tjänstgjorde som ung officer på F1 i Västerås 1948 - 57, var flygchef där 1962 - 63. Erhöll 1950 Stockholms-Tidningens guldmedalj för "svensk flygargärning" efter att ha landat ett allvarligt skadat flygplan (Mosquito) på F1.
Efter pensioneringen 1988 har Sven-Olof Olson bl a varit styresman för Kungl. Krigsvetenskapsakademien, verkat i svenskt näringsliv, dels som styrelseledamot i flera företag dels som senior advisor i olika företag. Han är naturligtvis medlem i F1 Kamratförening samt hedersmedlem i Västerås Flygmuseum.

Anders H Pers

Sven Olsson Anders H Pers växte upp i Västerås. Stipendiat vid University of Wisconsin, USA. Fil kand Uppsala. UD:s pressbyrå, Stockholm. Chef för Swedish Information Service, New York. Informationschef i Sveriges Industriförbund. Huvudredaktör och vd för VLT AB. Bor numera regelbundet ungefär halva året i Santa Cruz, Kalifornien. Delägare och styrelseledamot i Sierra Broadcasting Corp. Ordförande för Svensk Israelinformation.

Lars-Olov Rudh

Lars-Olov Rudh är västeråsare sedan 1960. Det året anställdes han av AB Svenska Metallverken för att delta i arbetet med den administrativa utvecklingen. Därefter har han kombinerat förändringsarbete, mestadels i projektform, med ledarskap för administrativa funktioner. Under 1990-talet genomfördes stora strukturella förändringar i företaget. Det innebar arbetslöshet för många anställda. Lars-Olov ledde då olika projekt för utbildning och sysselsättning av uppsagd personal samt för dokumentation av företagets 100-åriga verksamhet. Lars-Olov Rudh avled 2018.

Roland Rehnbäck

Roland Rehnbäck Roland Rehnbäck, född 1938 i Niemisel, Norrbotten. Efter realexamen, Flygförvaltningens Verkstadsskola i Västerås och Teleteknisk Verkmästarexamen på Hermods anställd på Aseas elektroniksektor 1960, där han senare blev chef för dokumentations- och utbildningssektionen. Flyttade till centrala informationsavdelningen 1980. Informationschef på Bahco Verktyg i Enköping 1984-88, på BT Svenska 1988-89 och därefter Alfa Laval. Åren 1992 till 1998 informationsdirektör i Alfa Lavals koncernledning. Pensionär sedan januari 1999. Ordförande i F1 Kamratförening (2008).

Hans Stackegård

Hans Stackegård Hans Stackegård började hos Asea i Ludvika med högspänd likström 1958, först utveckling, sedan försäljning av totalanläggningar. Han har varit chef för koncernens långtidsplanering och vd för mindre dotterbolag. De senaste åren före pensioneringen 1997 var han rådgivare i ABB:s svenska koncernstab för Ostasien.

Cnut Sundqvist

Cnut Sundqvist Cnut Sundqvist var verksam inom ASEA/ABB 1952-92, varav merparten 35 år inom kärnkraftområdet. Han hade som direktör ansvaret för reaktordivisionen fram till 1990 och avgick med pension 1992. Text från boken Industriminnen.
Cnut Sundqvist avled 2019-08-01.

Erik Svensson

Erik Svensson Erik Svensson var infödd västeråsare och utbildade sig efter skolan till murare. Som socialdemokrat tog han 1950 plats i stadsfullmäktige. Han har också varit ledamot i riksdagens första kammare. Han bytte mursleven mot kontorsstolen och blev kommunalråd på heltid 1970. Bland många uppdrag kan nämnas att han var ledamot i styrelsen för kraftvärmeverket, trafiknämnden, styrelsen för Västerås Teater AB, centrala företagsnämnden, byggnadsnämnd och hälsovårdsnämnd samt byggarbetsnämnden och Tekniska verkens styrelse. När han 1982 lämnade ordförandeposten i kommunstyrelsen fortsatte han i tio år som stadens "energiminister" med ordförandeskapet i Kraftvärmeverksbolaget (KVV) som tyngsta uppdrag. Erik Svensson avled 2003.

Åke von Sydow

Åke von Sydow Åke von Sydow anställdes som praktikant i svarvarlaget vid Stal i Finspong 1944 och som ”montörshalva” 1949. Blev försäljningsingenjör 1953 efter KTH och ett år vid MIT. Upprättade representantkontor i London för Stal-Laval 1959, där han stannade till 1967, marknadsdirektör i Stal-Laval 1967-80 och slutligen internationella uppdrag för Aseas ledning fram till pensioneringen 1991.

Tord Säfvestad

Tord Sävestad Tord Säfvestad började som elevingenjör på Asea 1945. Från 1979 fram till sin pension 1988 var han chef för byrån för koncerninformation inom Aseas koncernstab Information och svarade bl a för presskontakter, pressöversikter och pressanalyser, utbildning i massmediefrågor och framtagning av underlag till koncernledningens tal och föredrag samt ansvar för koncernens personal- och kundtidningar.

Erland Tenerz

Erland Tenerz Erland Tenerz anställdes på Aseas utvecklingsavdelning 1958 och var verksam till 1992 då han pensionerades men stod kvar ytterligare ett par år som konsult. Efter det att reaktormarknaden starkt reducerades ändrades organisationen på ASEA-ATOM. Företaget indelades i tre divisioner nämligen en Reaktordivision vars uppgift var att bevaka en eventuell kärnreaktormarknad och utveckla de befintliga reaktorerna, en Servicedivision med uppgift att ge service till tidigare byggda reaktorer och en Bränsledivision för tillverkning, marknadsföring och utveckling av bränslet och styrstavar till befintliga och nya reaktorer. Som första chef för Bränsledivisionen utsågs Erland. Då han gick i pension hade man exportorder till Finland, Tyskland, Schweiz och Belgien. Idag, år 2014, har man dessutom kunder i ytterligare fler länder varav Frankrike nu är största exportkunden.

Charlie Thunberg

Charlie Thunberg Charlie Thunberg började sitt yrkesliv som folkskollärare i Uppsala 1950. Han blev fil mag 1962 i nordiska språk, litteraturhistoria, statskunskap, nationalekonomi och historia. Han har varit universitetsadjunkt och lärare på olika stadier, senast vid Mälardalens Högskola 1970 till pensioneringen. Charlie Thunberg var med och startade Västerås Skrivarklubb (Arospennor) 1977 och gav 2000 ut självbiografin Stilla flyter ån.

Bertil Tideström

Bertil Tideström Bertil Tideström föddes i Hedemora men flyttade som liten med sin familj till Bjursås utanför Falun. Efter studentexamen i Falun och rekryten studerade han till arkitekt vid KTH. Efter kriget blev han först stadsplanerare i Stockholm och 1947 Västerås förste stadsplanearkitekt. Under hans tid revs stora delar av centrum och byggdes om. Efter planerna på centrum kom ytterområden som Skallberget, Gideonsberg, Skiljebo och Malmaberg. Han kallades skämtsamt "Skallbergets pappa". De sista 15 åren före pensioneringen 1977 var han generalplanearkitekt. Bertil Tideström avled 2005.

Gösta Wibeck

Gösta Wibeck Gösta Wibeck har varit studierektor vid Carlforsska gymnasiet i Västerås, utvecklingschef vid skolstaben, Västerås stad och rektor i kunskapslyftet. Han är nu (2009) studieledare i Västerås PensionärsUniversitet.

Birgit Willegard

Birgit Willegard Birgit Willegard är uppfödd med Vika Bröd, pappa Georg Frids skapelse. Latinstudent i Falun 1949, Barlocks sekreterarkurs 1949-50. Sekreterare hos Uno Lamm och Gösta Rydbeck på Asea, Ludvika. Sekreterare i företagsnämnden, utbildningsledare för yngre sekreterare. Administratör av Internationella Handelskammarens årskongress. Utsågs 1959 till Sveriges idealsekreterare. Värvades till Västerås av Curt Nicolin 1962, då nybliven vd för Asea, och var hans sekreterare till 1997 – 35 år. Hon tjänstgjorde också som sekreterare vid Aseas styrelsesammanträden.

Nils-Erik Wirsäll

Nils Erik Wirsäll Nils-Erik Wirsäll växte upp i Näs i Dalarna som son till en handlare. Efter utbildning till civilekonom anställdes han i Hakonbolaget, det första regionala bolaget som senare blev Ica. Han fick så småningom ledande poster inom båda företagen och var vd för Ica från 1972 till pensioneringen 1978. Bland utmärkelser kan nämnas Konungens medalj i 12:e storleken och Patriotiska sällskapets guldmedalj. Nils-Erik Wirsäll avled i januari 2008.